KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyrekcja

Dyrektor szkoły: Beata Kiereś

Kompetencje dyrektora szkoły określono w Statucie Szkoły

 • Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami.

Oświadczenie majątkowe znajduje na stronie


Wicedyrektor: Agnieszka Pluczak

Zadania wicedyrektora:

 1. organizuje i kontroluje tok codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły
 2. kontroluje dyscyplinę pracy i organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli
 3. kontroluje i potwierdza prawidłowość rozliczeń godzin ponadwymiarowych nauczycieli i przekazuje do sporządzenia przez księgowość wypłaty
 4. ustala grafik dyżurów nauczycieli na korytarzach (parter, I, II i III piętro-pierwszy dyżur od 745 do 800, a następne w ciągu każdej przerwy
 5. kontroluje wypełnianie dyżurów
 6. hospituje wg planu hospitacji zajęcia nauczycieli
 7. czuwa nad prawidłową organizacją uroczystości szkolnych oraz konkursów i olimpiad
 8. współpracuje z organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły
 9. kontroluje wykonanie prac społecznych użytecznych na terenie szkoły
 10. opracowuje sprawozdania statystyczne spraw wychowawczych
 11. załatwia bieżące sprawy młodzieży, sprawy gospodarcze w porozumieniu z dyrektorem
 12. nadzoruje pracę biblioteki szkolnej i czytelnictwo młodzieży
 13. kieruje pracą szkolnych komisji zależnie od potrzeb
 14. zastępuje dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności
 15. wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły

STATUT II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Tryb.

Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Beata Kiereś
data: 20-11-2020
wytworzył: Paweł Bąkiewicz
data: 20-11-2020
data: 20-11-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 20-11-2020 - Edycja treści
 • 26-08-2020 - Edycja treści
 • 22-09-2016 - Edycja treści
 • 15-09-2015 - Edycja treści
 • 25-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1339