Dyrekcja

Dyrektor szkoły: Bożena Janowska

Kompetencje dyrektora szkoły określono w Statucie Szkoły

 • Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami.

Oświadczenie majątkowe znajduje na stronie


Wicedyrektor: Beata Kiereś

Zadania wicedyrektora:

 1. organizuje i kontroluje tok codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły
 2. kontroluje dyscyplinę pracy i organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli
 3. kontroluje i potwierdza prawidłowość rozliczeń godzin ponadwymiarowych nauczycieli i przekazuje do sporządzenia przez księgowość wypłaty
 4. ustala grafik dyżurów nauczycieli na korytarzach (parter, I, II i III piętro-pierwszy dyżur od 745 do 800, a następne w ciągu każdej przerwy
 5. kontroluje wypełnianie dyżurów
 6. hospituje wg planu hospitacji zajęcia nauczycieli
 7. czuwa nad prawidłową organizacją uroczystości szkolnych oraz konkursów i olimpiad
 8. współpracuje z organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły
 9. kontroluje wykonanie prac społecznych użytecznych na terenie szkoły
 10. opracowuje sprawozdania statystyczne spraw wychowawczych
 11. załatwia bieżące sprawy młodzieży, sprawy gospodarcze w porozumieniu z dyrektorem
 12. nadzoruje pracę biblioteki szkolnej i czytelnictwo młodzieży
 13. kieruje pracą szkolnych komisji zależnie od potrzeb
 14. zastępuje dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności
 15. wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły

STATUT II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Tryb.

Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Bożena Janowska
data: 16-04-2018
wytworzył: Paweł Bąkiewicz
data: 16-04-2018
data: 16-04-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 22-09-2016 - Edycja treści
 • 15-09-2015 - Edycja treści
 • 25-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1250