KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza podstawy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870)

Zarządzenie nr 474 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Zarządzenie Nr 8/2013 Dyrektora II LO z dnia 29.03.2013 r. załącznik Nr 3 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania ryzykiem w II LO w Piotrkowie Trybunalskim”.

Zarządzenie Nr 8/2013 Dyrektora II LO z dnia 29.03.2013 r. załącznik Nr 2 w sprawie wprowadzenia „Systemu Kontroli Zarządczej”.

W jednostce wprowadzono procedury kontroli zarządczej.

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, i terminowy. Zadaniem kontroli zarządczej wskazanym w ustawie o finansach publicznych jest zapewnienie:

  • Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  • Wiarygodność sprawozdań,
  • Ochrony zasobów,
  • Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  • Efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  • Zarządzania ryzykiem.

24.03.2011 - kontrola zarządcza w zakresie prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w 2010 roku.

Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Bożena Janowska
data: 25-09-2017
wytworzył: Paweł Bąkiewicz
data: 25-09-2017
data: 25-09-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 21-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 711