Informacje nieudostępnione

Zasady udostępniania informacji

  1. Informacje niedostępne w biuletynie udostępniane są na wniosek znajdujący się w poniższym załączniku.
  2. Jeżeli informacje znajduje się na stronie BIP 2 LO w Piotrkowie Trybunalskim nie ma możliwości żądania ich udostępnienia.
  3. Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie są dostępne w formie ustnej bądź pisemnej bez konieczności składania pisemnego wniosku.
  4. Udostępnianie informacji na wniosek następuje w terminie 14 dni od złożenia wniosku w sekretariacie szkoły.
  5. II Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim  zastrzega prawo do pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej w przypadku, gdy wymaga to poniesienia dodatkowych kosztów.

Wniosek o udostępnienie informacji

Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Bożena Janowska
data: 21-03-2015
data: 21-03-2015
data: 21-03-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 680