Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wydanie duplikatu legitymacji.

 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń  może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
 2. Do wniosku o wystawienie duplikatu legitymacji załącza się zdjęcie oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu w wysokości 9 zł.
  • Wpłaty należy dokonać na konto:
   II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żeromskiego 11, GETIN BANK 26 1560 0013 2324 5280 2000 0001   wpisując w tytule „ za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej” i podając nazwisko właściciela dokumentu.
 4. Duplikaty wydaje się z fotografią w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 5. Duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony, a w szczególnych przypadkach osoba upoważniona przez właściciela dokumentu.

wzór podania - legitymacja


 1. Duplikat ukończenia liceum egzaminu dojrzałości - należy złożyć podanie do sekretariatu (czas oczekiwania 14 dni), koszt wydania duplikatu na dzień dzisiejszy 26 zł kwotę należy wpłacić na konto szkoły, nr konta: 26 1560 0013 2324 5280 2000 0001
 2. Duplikat świadectwa wydanego przez OKE - wydanie duplikatu należy zgłosić się do OKE

Wzór podania - świadectwo

Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Bożena Janowska
data: 06-07-2018
wytworzył: Paweł Bąkiewicz
data: 06-07-2018
data: 06-07-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 22-05-2018 - Edycja treści
 • 21-11-2016 - Edycja treści
 • 14-12-2015 - Edycja treści
 • 07-11-2015 - Edycja treści
 • 11-06-2015 - Edycja treści
 • 21-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 691