Zarządzenia

Zarządzenia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii  Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie nr 6 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2017r.

Zarządzenie nr 5 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2017r.Zarządzenia 2011

Zarządzenie Nr 22/2011 - W sprawie wprowadzenia "Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego"

Zarządzenie Nr 19/2011 - W sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji przechowywania i wydawania kluczy w II Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie Nr 18/2011 - W sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu korzystania z boisk szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie Nr 17/2011 - W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej kasy

Zarządzenie Nr 16/2011 - W sprawie wprowadzenia do stosowania rzeczowego wykazu akt w II Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie Nr 15/2011 - W sprawie zakładowego planu kont dla II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie Nr 14/2011 - W sprawie ustalenia wykazu pomocy dydaktycznych i zbiorów biblioteki szkolnej niezbędnych do realizacji przez szkołę i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Zarządzenie Nr 6/2011 - W sprawie wprowadzenia do stosowania ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 5/2011 - W sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu organizacyjnego"

Zarządzenia 2010

Zarządzenie Nr 11/2010 - W sprawie zakładowego planu kont

Zarządzenie Nr 8/2010 - W sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie Nr 6/2010 - W sprawie wprowadzenia do stosowania wykazanych w zarządzeniu załączników

Zarządzenie Nr 5/2010 - W sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych w II Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie Nr 4/2010 - W sprawie wprowadzenia do stosowania wykazanych w zarządzeniu załączników

Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Bożena Janowska
data: 24-10-2017
wytworzył: Bożena Janowska
data: 24-10-2017
data: 24-10-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 02-10-2017 - Edycja treści
  • 21-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 744